Badanie natężenia dźwięku

Dźwięk to zjawisko, które umykało nam przez bardzo długi czas, a i dzisiaj wiele osób ma trudności ze zrozumieniem tego zjawiska, chociaż zostało ono poznane już bardzo dogłębnie i dla nauki w zasadzie nie ma żadnych tajemnic. Dzięki tak dobremu jego poznaniu, posiadamy obecnie bardzo dokładne i proste narzędzia do jego mierzenia – sonometry.

Istota dźwięku

Czym w zasadzie jest dźwięk? Bardzo trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie w sposób intuicyjny, ponieważ proste, zdroworozsądkowe definicje mają zazwyczaj charakter cyrkularny i trudno jest zdefiniować dźwięk bez używania słowa „dźwięk”. W ujęciu fizycznym dźwiękiem jest fala rozchodząca się w danym ośrodku, czyli niekoniecznie w powietrzu, ale także w wodzie czy w ciałach stałych. Nasze ucho jest w stanie wyłapywać fale na bębenku, ciężkiej błonie wewnątrz ucha, która drga razem z otoczeniem i w ten sposób dowiadujemy się, że coś wydaje „dźwięk”.

Mierzenie dźwięku

W związku z powyższym nietrudno jest zgadnąć, w jaki sposób działać będzie sonometr. Jest to urządzenie rejestrujące w sposób aktywny drgania ośrodka, w jakim jest umieszczone, przez co można bardzo dokładnie, w sposób obiektywny określić, jak wielkie jest natężenie dźwięku w danym miejscu i w danym czasie. Obiektywność jest tutaj czynnikiem kluczowym, ponieważ człowiek jest w stanie samodzielnie określać poziom hałasu, ale będzie to tylko wrażenie subiektywne. Sonometr podaje dane obiektywne.

Zasady pomiaru

Dźwięk można mierzyć na wiele sposobów, na przykład poprzez tak zwaną dawkę dźwięku. Jest to miara ilości hałasu w danym czasie, na przykład ilości hałasu, na który wystawiony jest w czasie dnia pracy pracownik. Jest to istotna miara dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Trzeba mieć także na uwadze to, że dźwięk jest falą rozchodzącą się w określonym medium, co oznacza, że jeśli pomiar wykona się przy źródle dźwięku, hałas będzie znacznie większy niż w przypadku pomiaru robionego w odległości kilku metrów. Istnieją odpowiednie standardy wykonywania pomiarów, dzięki czemu są one miarodajne i porównywalne.

Dodaj komentarz