Dotacje unijne dla MSP

Dotacje unijne dla MSP

Zarówno mali jak i średni przedsiębiorcy, których działalność jest zarejestrowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo w trakcie prowadzenia własnej działalności skorzystać z dotacji unijnych, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Dotacje dla MŚP, czyli małych i średnich firm, przeznaczone są zarówno dla tych, którzy dążą do rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa, jak i dla tych, którzy planują dopiero jego założenie. Celowo mają one służyć zwiększeniu konkurencyjności firmy, dzięki na przykład wprowadzeniu na rynek nowego, innowacyjnego produktu. Lub też zdynamizowaniu linii produkcyjnej, tak aby przy utrzymaniu dotychczasowych kosztów zwiększyć możliwości wytwórcze przedsiębiorstwa. Dotacje możemy też przeznaczyć na projekty badawcze, których celem jest stworzenie nowego produktu, bądź opracowanie nowatorskiej technologii produkcyjnej. Na środki mogą też liczyć ci, którzy planują unowocześnić firmę w sensie informatyzacji działu zarządzania bądź produkcji, projekty związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz z zakresu turystyki.

O dotacje mogą ubiegać się średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa

Za tych ostatnich uważa się tych właścicieli firm, którzy zatrudniali w przeciągu ostatniego roku mniej niż dziesięciu pracowników, a zysk roczny netto ze sprzedaży nie przekroczył dwóch milionów euro. Mały przedsiębiorca nie może zatrudniać w stosunku rocznym więcej niż pięćdziesięciu pracowników i osiągać zysku wyższego niż dziesięć milionów euro. W przypadku średniego przedsiębiorcy limit zatrudnienia wynosi dwustu pięćdziesięciu pracowników, zaś osiągany zysk nie może być większy niż pięćdziesiąt milionów euro.

Jaką metodę wybrać?

W ramach projektu możemy się starać nawet o osiem milionów złotych dotacji za pomocą dwóch różnych metod. Może to być refundacja poniesionych kosztów, gdzie wnioskodawca wpierw wykłada pełną kwotę z środków własnych aby następnie aplikować o ich refundacje, lub też w formie zaliczki. W tym drugim modeli otrzymujemy pewien procent wartości projektu do rozdysponowania.

Sprawdź również https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-dla-msp/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *