Jak wybrać właściwe ubezpieczenie AC

O ile w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego, istnieją jasne regulacje prawne, co do tego, jak ma być naliczana składka, to jeśli chodzi o ubezpieczenie AC, to nie istnieją odgórne przepisy, które regulowałyby kwestie zakresu i warunków ochrony pojazdu w ramach ubezpieczenia autocasco. Każdy zakład ubezpieczeń może zatem przedstawić Ci zupełnie inną ofertę. Dlatego musimy się nauczyć zwracać uwagę na kilka, bardzo ważnych szczegółów.

Warto korzystać z kalkulatora

Jeśli wybieramy ubezpieczenie obowiązkowe, to najprostszym sposobem będzie kalkulator ubezpieczenia OC. Ten automatycznie wyliczy nam wysokość składki, a samą polisę może wykupić przez Internet. Tu nie musimy zwracać uwagi na szczegóły ubezpieczenia, bo każde jest takie samo i jedynym kryterium wyboru jest cena. Czyli im tańsze, tym lepsze. W przypadku autocasco powinniśmy przede wszystkim sprawdzić, jak sformułowane są ogólne warunki ubezpieczenia. Najczęściej spotkamy się z ubezpieczeniem autocasco od tak zwanych ryzyk nazwanych. W takim przypadku otrzymamy odszkodowanie tylko wtedy, gdy zajdzie jedno ze zdarzeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jeśli dane zdarzenie nie będzie przewidziane, to nie zostanie nam wypłacone odszkodowanie. Najczęściej zdarzenia, które są przewidziane w umowie, to kolizja z innym uczestnikami ruchu, zwierzętami lub przeszkodami, pożar lub wybuch, a także działanie ekstremalnej pogody, czyli huraganu, deszczu, pioruna, gradu, powodzi, lawiny.

Oferta all risks

Jeśli chcemy, żeby nasz pojazd był ubezpieczony w każdej sytuacji, to musimy poprosić o ofertę na all risks. Jest to polisa, w ramach której towarzystwo odpowiada za szkody będące następstwem wszystkich zdarzeń losowych. Niestety im więcej będzie zdarzeń, które zostaną objęte ubezpieczeniem, tym droższa będzie nasz polisa. Dlatego tak ważne jest porównywanie wielu ofert i wybór tej, gdzie zakres ochrony będzie największy, a jednocześnie zapłacimy za to stosunkowo najmniej. Możemy też zrezygnować z ochrony na tych odcinkach, gdzie możliwość wystąpienia zdarzenia jest minimalna. Na przykład kradzieży samochodu, jeśli parkujemy na strzeżonym miejscu.

Dodaj komentarz